Kalite Politikamız

Tamer Teknik olarak temel politikamız ilişki içinde olduğumuz kişi, kuruluş ve kurumlara beklentileri doğrultusunda:

  • Mühendislik hizmetlerinde değişen dünya koşullarını takip etmek,
  • Bilimsel gelişmeler ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde meslek etiğini korumak,
  • Mevcut durumu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi temel felsefe olarak belirlemek,
  • Entegre Yönetim Sisteminden ödün vermemek,
  • Geçmişin deneyimlerinden yararlanarak ve çalışanların katılımıyla akılcı kararlar alarak yeni hedefler belirlemeyi ilke edinmek,
  • Belirlenen hedeflere zamanında ve uygun şekilde etkin çözümler üretmek,
  • Kalite, çevre ve iş güvenliği konularında sürekli geliştirme ve iyileştirme sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı konularında ulusal, bölgesel ve ilgili tarafların yönetmeliklerine uymak,
  • Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak faaliyetlerimizin çevresel etkilerini, kirlenmeyi ve kaza risklerini önlemek,
  • Müşterilerin menfaatini kendi menfaatimiz gibi korumak,